پاسخگویی کلینیک

ساعت 8 صبح تا 22 شب

تلفن تماس

02122694515

تلفن تماس : 02122694515
پاسخگویی :8 صبح تا 22 شب

مختصر معرفی از دکتر سلمی یزدی نژاد

 

ایمپلنت های دندانی به قرار دادن دندان مصنوعی تیتانیومی پیچ مانند در فک گفته می شود که مانند دندان طبیعی شما به نظر می رسد و عمل می کند. ایمپلنت های دندانی بهترین نوع جایگزینی دندان در بازار امروز هستند. با این حال، ممکن است همه افراد برای انجام درمان ایمپلنت دندان مناسب نباشند، به خصوص برای بیمارانی که تحت درمان سرطان قرار گرفته اند. اگر شما یا عزیزانتان بیمار سرطانی هستید، ادامه مطلب را بخوانید تا بدانید آیا شما یا عزیزانتان واجد شرایط کاشت ایمپلنت دندان هستید یا خیر.ایمپلنت های دندانی به قرار دادن دندان مصنوعی تیتانیومی پیچ مانند در فک گفته می شود که مانند دندان طبیعی شما به نظر می رسد و عمل می کند. ایمپلنت های دندانی بهترین نوع جایگزینی دندان در بازار امروز هستند. با این حال، ممکن است همه افراد برای انجام درمان ایمپلنت دندان مناسب نباشند، به خصوص برای بیمارانی که تحت درمان سرطان قرار گرفته اند. اگر شما یا عزیزانتان بیمار سرطانی هستید، ادامه مطلب را بخوانید تا بدانید آیا شما یا عزیزانتان واجد شرایط کاشت ایمپلنت دندان هستید یا خیر.ایمپلنت های دندانی به قرار دادن دندان مصنوعی تیتانیومی پیچ مانند در فک گفته می شود که مانند دندان طبیعی شما به نظر می رسد و عمل می کند. ایمپلنت های دندانی بهترین نوع جایگزینی دندان در بازار امروز هستند. با این حال، ممکن است همه افراد برای انجام درمان ایمپلنت دندان مناسب نباشند، به خصوص برای بیمارانی که تحت درمان سرطان قرار گرفته اند. اگر شما یا عزیزانتان بیمار سرطانی هستید، ادامه مطلب را بخوانید تا بدانید آیا شما یا عزیزانتان واجد شرایط کاشت ایمپلنت دندان هستید یا خیر.

 

دندانپزشکی در قیطریه