پاسخگویی کلینیک

ساعت 8 صبح تا 22 شب

تلفن تماس

02122694515

تلفن تماس : 02122694515
پاسخگویی :8 صبح تا 22 شب

بهترین دندانپزشکی در قیطریه

متن تستی ا

متن تستی است

متن تستی است

بهترین دندانپزشکی در قیطریه

ویژگی های ممتاز دندانپزشکی قیطریه

خدمات حرفه ای
بهترین پزشک قیطریه
کیفیت متریال ایمپلنت
ایمپلنت حرفه ای

خدمات دندانپزشکی دکتر سلمی نژاد

رضایت مشتریان کلینیک

رضایت از پزشک 90%
هزینه ها 75%
تیم کلینیک 85%
خدمات کلینیک 80%